Termeni si conditii utilizare site

TERMENI ȘI CONDIȚII

Site web www.terracredit.ro

I. Aspecte generale privind serviciile și conținutul raportului juridic:

-   Anterior utilizării prezentului site web deținut de către societatea TERRA CREDIT IFN S.A., vă rugăm citiți cu atenție toți termenii și toate condițiile de utilizare prevăzute în prezentul document, asumându-vă faptul că acceptarea acestora presupune înțelegerea tuturor condițiilor și a mecanismelor de utilizare a site-ului și implicit a modalității și procedurii de aplicare și contractare a unui credit. În acest sens, însușirea în orice fază a utilizării site-ului a prezentelor condiții presupune acceptarea acestora în integralitatea lor, fără obiecțiuni, în mod irevocabil. Pentru a înlătura orice dubiu, acceptarea termenelor și condițiilor presupune înțelegerea în integralitate a modalității de furnizare a serviciilor de creditare de către TERRA CREDIT IFN., așa cum sunt descrise în prezentul document și cum rezultă din orice material publicat pe site-ul (pagina) web   www.terracredit.ro   Beneficiarul fiind singurul în măsură să decidă cu privire la utilizarea sau neutilizarea acestuia. Pe toată perioada de utilizare a site-ului (paginii) web, consumatorul va avea în vedere Condițiile Generale precum și Condițiile contractului cadru de creditare și a Formularului Informații standard la nivel European ce pot fi parcurse oricând până la data încheierii contractului de credit, în secțiunea „Cum obțin un credit”.

-   Documentele la care Beneficiarul are acces ca urmare a accesării site-ul (paginii) web a TERRA CREDIT IFN. vor fi utilizate strict doar în scopul informării și studierii lor de către Beneficiar, în scop necomercial. Pot fi descărcate doar în scop necomercial, fără a fi multiplicate, distribuite, comercializate ș.a.m.d.

-   Utilizarea prezentului site (pagina) web presupune: (a) acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare; (b) prelucrarea de date cu caracter personal potrivit   Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - GDPR), precum și potrivit legislației naționale specifice;   (c) alți termeni ți condiții care rezultă din prezentul document sau din alte acte încheiate între părți (Condiții Generale, Contract de credit ș.a.m.d.);

-   Societatea TERRA CREDIT IFN., societate de naționalitate română, titulara dreptului de proprietate asupra site-ului web   www.terracredit.ro   precum și proprietar asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și de autor asupra conținutului acestuia, în condițiile legii, își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul site-ului web, a politicii de confidențialitate, a termenelor și condițiilor de utilizare, precum și a mecanismelor de funcționare, fără nicio notificare prealabilă, utilizatorii având obligația de minimă diligență în a consulta periodic termenele și condițiile de utilizare a portalului web. Prin acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare, utilizatorii își asumă o obligație de diligență în sensul verificării periodice și ori de câte ori contractează serviciile puse la dispoziție de către TERRA CREDIT IFN., înțelegând și asumându-și faptul că proprietarul site-ului (paginii) web nu este ținut/ obligat să informeze terții cu privire la modificarea acestora. Termeni și condițiile pot suferi modificări succesive în scopul îmbunătățirii permanente a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului (paginii) web, datorită modificării oricăror elemente care țin de funcțiunea site-ului (paginii) web sau a metodologiei de utilizare a acestuia, precum și în scopul adaptării politicilor site-ului (paginii) web la legislația în vigoare. Astfel, îndemnăm toate persoanele interesate de prezentele termene și condiții să le verifice periodic, să le studieze cu meticulozitate și să decidă în consecință dacă urmează să utilizeze sau nu serviciile de creditare on-line puse la dispoziție de către TERRA CREDIT IFN. prin intermediul site-ului web   www.terracredit.ro   î   n sensul în care TERRA CREDIT IFN nu va fi ținut răspunzător pentru nicio reclamație/ pretenție ulterioară acceptării termenelor și condițiilor.

-   TERRA CREDIT IFN. își rezervă dreptul de a limita accesul terților la produsele sale de creditare, precum și la serviciile conexe disponibile on-line, și de a șterge contul oricărui utilizator, în cazul justificat în care consideră că accesul pe site-ul web și existența contului ar putea prejudicia TERRA CREDIT IFN. sau un terț contractant ori partener al TERRA CREDIT IFN.

- Beneficiarul este de acord cu modalitatea de debitare automată a cardului bancar, ca modalitate de rambursare a creditului, precum și a costurilor asociate.   Beneficiarul este de acord ca înainte de încheierea contractului, prin intermediul cererii de credit, să furnizeze datele cardului său către procesatorul de plăti partener al   TERRA CREDIT IFN, și că informațiile cu privire la cardul său sa fie verificate și validate de către   TERRA CREDIT IFN   , autorizându-l pe acesta să efectueze o tranzacție simbolică, în valoare de 0,10 lei, ce urmează a se returna, fără a presupune costuri pentru Beneficiar. Beneficiarul autorizează expres și irevocabil   TERRA CREDIT IFN să debiteze cardul său cu sumele datorate de către acesta la scadență (valoarea totală plătibilă), precum și cu sumele reprezentând accesorii (dobânzi, penalități ) și costurile percepute de terți datorate potrivit dispozițiilor contractuale, după caz.

- Produsele de creditare pentru care Beneficiarul optează vor fi furnizate de către TERRA CREDIT IFN prin intermediul site-ul (pagina) web   www.terracredit.ro   , în calitate de prestator de servicii autorizat. Având în vedere specificul obiectului de activitate TERRA CREDIT IFN societatea efectuează operațiuni de creditare a populației potrivit ofertei de servicii publicate. TERRA CREDIT IFN. deține toate licențele/ permisele necesare prestării activității de creditare, fiind instituție financiară nebancară autorizată potrivit normelor Băncii Naționale a României, precum și a celorlalte dispoziții legale aplicabile. În calitate de prestator, TERRA CREDIT IFN. va răspunde tuturor reclamațiilor privitoare la serviciile comercializate. În acest sens, pentru soluționarea cu celeritate a oricărei sesizări, vă solicităm respectuos să ne transmiteți o comunicare pe adresa suport   @terracredit.ro     Formularea de sesizări prin alte mijloace decât prin e-mail nu garantează soluționarea cu celeritate a situației sesizate. Beneficiarul poate opta pentru depunerea unei sesizări la orice agenție a TERRA CREDIT IFN ., urmând ca TERRA CREDIT IFN . să depună toate diligențele în vederea soluționării ei cu celeritate. De asemenea, formularea unei sesizări presupune, în consecință, furnizarea de către persoana în cauză de date cu caracter personal. În acest sens, vă recomandăm să studiați cu temeinicie prezentul document, precum și orice alte politici și documente de referință pe care   TERRA CREDIT IFN. le pune la dispoziție prin intermediul   www.terracredit.ro   .

-   În ceea ce privește dreptul Beneficiarului, în calitatea sa de consumator, de a se prevala de dreptul de retragere/ renunțare, acesta va consulta prevederile O.U.G. nr. 50/ 2010 privind contractele de credit pentru consumatori și prevederile O.U.G. 52/ 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile. Astfel, toate aceste condiții vor fi consultate de către Beneficiar inclusiv în modelul de contract de credit pus la dispoziție de către TERRA CREDIT IFN.

- TERRA CREDIT IFN. este autorul și proprietarul exclusiv al site-ului (paginii) web și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, clipurile audio/video, modelele de contracte, texte etc. constituie proprietatea exclusivă a TERRA CREDIT IFN S.A.. Pentru a înlătura orice dubiu, materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/ video, modele de contracte, texte etc. încărcate sau puse la dispoziție de către TERRA CREDIT IFN sunt în proprietatea exclusivă a TERRA CREDIT IFN si își rezervă dreptul de a se adresa instanțelor de judecată precum și oricăror instituții publice abilitate pentru protejarea intereselor și drepturilor patrimoniale și nepatrimoniale ale acestuia.

© 2022 TERRA Credit IFN. Toate drepturile rezervate